MS Excel - Užitečné věci pro Office, šablony, Excel, Word, prezentace
Hledání
Novinky
Návštěvy
Dnes: 57
Celkem: 212659

MS Excel

Proč používat Excel?  Je to úžasný program, ve kterém můžete snadno vytvářet nejenom tabulky, ale udělat i různé výpočty, souhrny či grafy, které vám zpřehlední data. Excel je tabulkový editor, pomocí kterého lze v jednom souboru zpracovávat a kombinovat text, čísla i grafiku.

 • Slyšeli jste o funkci Lambda

  Prakticky pomocí pojmenování si lze vytvořit vlastní funkci, opakovaně použitelnou, aniž by bylo zapotřebí programovat funkci v kódu VBA a poté soubor ukládat s příponou .xlsm. Takto vytvořená funkce je dostupná v celém sešitu, který může mít opravdu jen běžnou příponu .xlsx.

 • Znáte průřezy v Excelu

  Průřezy jsou velmi zajímavým a užitečným nástrojem v programu Excel. Pomáhá při filtrování dat u kontingenčních tabulek a u formátovaných tabulek.

 • Několik finančních funkcí

  Je známé, že v MS Excelu existují i finanční funkce. Často se třeba lze setkat s použitím funkce Platba, která umí vypočítat měsíční splátku na základě toho, že se ví, kolik by se mohlo půjčit, na jak dlouho a jaký úrok banka poskytuje.

 • Nově přidané vyhledávací funkce

  Do MS Excelu jsou stále přidávané nové funkce, nedávno se ve skupině funkcí vyhledávacích objevily funkce typu maticových (nové generace). Jen mě mrzí, že jsou přeloženy jejich názvy do češtiny.

  Jedná se například o funkce Srovnat.svisleSrovnat.vodorovněDo.sloupceDo.řádkuZabalSloupceZabalŘádky, Zahodit nebo funkce ZvolitřádkyZvolitsloupce.

 • Nově přidané textové funkce v Excelu

  Zjistila jsem, že se v Excelu objevily nové textové funkce. Myslím, že jsou užitečné, proto bych ráda o nich něco napsala.

 • Automatické stahování kurzů ze stránek ČNB

  Při zpracovávání různých dat ve firmách je někdy třeba přepočítávat hodnoty také na základě aktuálních kurzů vyhlášených ČNB. Je sice snadné jít na stránky banky a potřebné hodnoty opsat, ale možná by někdy bylo jednodušší si umět vždy aktuální hodnoty stáhnout do souboru v programu Excel. Banka totiž umožňuje přístup k daným hodnotám, aby uživatelé nemuseli data opisovat.

 • Další funkce v Excelu - Xlookup a Xmatch

  V Excelu se objevily další dvě nové funkce Xlookup a Xmatcg, které se nachází v kategorii funkcí vyhledávacích. 

 • Závislosti a chybová hlášení v Excelu

  Při výpočtech v programu Excel se lze dopustit dvou základních typů chyb. Jsou to ty, které na sebe upozorní přímo chybovým hlášením nebo ty, které na sebe neupozorňují, ale výsledky vypadají nereálně

 • Nová funkce LET

  V nápovědě najdete, že tato funkce přiřazuje názvy k výsledkům výpočtů. Zní to zvláštně, ale o co se vlastně jedná? Znamená to, že se dají pojmenovat průběžné výpočty (může se jednat jen o hodnoty, ale i výsledky vzniklé vzorcem) a tyto názvy se pak v rámci funkce Let mohou používat. Jedná se prakticky o jakousi proměnnou, která se používá v programování.

 • Vytváření řad v Excelu

  Při správném použití řad lze snadno doplňovat data, seznamy položek či chybějící hodnoty nebo vzorce. V Excelu se totiž mohou automaticky doplňovat datové, časové i číselné řady či posloupnosti. Pokud se napíše například do jedné buňky slovo duben. Do dalších se poté jednoduše myší vyplní automaticky měsíce další (květen, červen, červenec, září, říjen, …). Jak? 

 • Jiné seřazování a filtrování v Excelu

  Seřazovat a filtrovat se dalo přece v Excelu vždycky. Stačí jít na kartu Data a člověk má vše pěkně po ruce.  Tyto standardní nástroje změní pořadí řádků přímo v samotném seznamu dat. Ale v aktualizacích Excelu se objevili novinky. Jedná se o nové funkce SortSortby nebo Filter. Zajímavá funkce je i Unigue.

 • Funkce Odkaz a Nepřímý.odkaz

  Odkaz a Nepřímý.odkaz jsou dvě zajímavé funkce, které mohou pomoci v některých situacích. Jen se zkuste podívat dál.

 • Jak na celočíselné dělení

  Při normálním způsobu dělení mohou vycházet celá čísla se zbytkem nebo čísla desetinná. Někdy je však třeba zjistit pouze zbytek po dělení celým číslem a s tím pak dál pracovat. Nebo může být naopak jen zajímavé, kolikrát se celý dělitel do daného čísla vejde

 • Chybové úsečky a spojnice v grafech

  Možná tuto funkci v grafech Excelu nepoužijete často, ale někdy je užitečné o těchto možnostech vědět. Proč?  Lidé často vytvoří z dodaných dat graf, ale někdy může být užitečné si s ním ještě dál pohrát a graf třeba doplnit o chybové úsečky či spojnice.

 • Jak určit pořadí

  Někdy se stane, že je velké množství prvků měření, výsledků ze závodů či soutěží a bylo by třeba tyto prvky ne seřadit podle velikosti, ale přiřadit jim podle jejich velikosti pořadové číslo. K tomuto se dá použít funkce Rank.

 • Rychlé počítání s časem

  V rámci tabulek Excelu lze počítat i s časem. Jestliže se pracuje s časy v rámci jednoho dne, jsou výpočty většinou jednoduché. Složitější výpočty však mohou být, když sledujete určitou činnost, která začne jeden den a pokračuje do dne následujícího. Ale nejprve, jak je to s formátem času.

 • Absolutní a relativní odkazy

  Představit si práci v MS Excelu bez možnosti vytvářet vlastní vzorce s odkazy na různé buňky by asi nebylo možné, protože takto se snadno a rychle vypočítávají nejenom různé součty či průměry, ale i procenta (slevy, daně, úroky,…). A především zde je užitečné, když lze počítat s procenty nebo jinými koeficienty, které se mají vztahovat na celou tabulku. ....

 • Jak na průběžné sčítání buněk

  Občas je potřeba, například během nějakého období či celého roku data sčítat průběžně. To znamená, aby například vedle daného měsíce byl součet od začátku sledovaného období až po daný okamžik, ...

 • Odkazy do jiných listů a sešitů

  V tabulkách se běžně při výpočtech používají odkazy na různé buňky. Adresou buňky se lze odkázat na určitou buňku, na skupinu buněk nebo na buňku v jiném listu či sešitu.

  Pak již MS Excel do výpočtů zařadí správně právě obsah (aktuální hodnoty) v těchto buňkách.

 • Práce s listy

  Sobory neboli sešity v MS Excelu se skládají s listů, které se využívají při práci s tabulkami, grafy či pro vytváření přehledů. V rámci sešitů se lze přepínat mezi jednotlivými listy jednoduše dole, klepnutím na záložku s názvem listu.
  V průběhu práce s daty se však mohou také nové listy vkládat nebo již nepotřebné odstraňovat. Listy lze také přejmenovávat, přesouvat nebo kopírovat.

 • Tipy pro podmíněné formátování

  Pokud často pracujete s mnoha údaji, pak při jejich vyhodnocování zjistíte, že je užitečné si vhodně nastavovat podmíněné formátování, které určité hodnoty vyznačí barevně. Tím snadno najdete potřebné hodnoty mezi údaji ostatními.

  Přitom podmíněné formátování můžete nastavit na jednu buňku nebo na celou oblast buněk. Zároveň se zde lze odkazovat na dané buňky nebo i buňky jiné. Navíc je zde možnost nastavit neomezený počet různých podmínek.

Řadit podle