Absolutní a relativní odkazy - Užitečné věci pro Office, šablony, Excel, Word, prezentace
Hledání
Novinky
Návštěvy
Dnes: 98
Celkem: 113350

Absolutní a relativní odkazy

 • Vzorec vytvořený v první buňce
  Vzorec vytvořený v první buňce
 • Posun adres - relativní odkazy
  Posun adres - relativní odkazy
 • Chyby by nakopírování
  Chyby by nakopírování
 • Použití absolutní adresy
  Použití absolutní adresy
 • Změna koeficientu přepočítá tabulku
  Změna koeficientu přepočítá tabulku
 • Jak fungují smíšené adresy
  Jak fungují smíšené adresy
 • Tvorba vzorce pro malou násobilku
  Tvorba vzorce pro malou násobilku
 • Rychlé vytvoření malé násobilky
  Rychlé vytvoření malé násobilky

Představit si práci v MS Excelu bez možnosti vytvářet vlastní vzorce s odkazy na různé buňky by asi nebylo možné, protože takto se snadno a rychle vypočítávají nejenom různé součty či průměry, ale i procenta (slevy, daně, úroky,…). A především zde je užitečné, když lze počítat s procenty nebo jinými koeficienty, které se mají vztahovat na celou tabulku. Tato hodnota pak může být mimo tabulku a jen se nezávisle na opravách vzorců může volně měnit. Z tohoto důvodu umožňuje MS Excel zadávat různé typy adres (relativní, absolutní, smíšené). Způsob odkazu má pak vliv i na vlastní výpočty ve vzorcích a především při kopírování těchto vzorců na okolní buňky.

Co je to relativní adresa neboli odkaz

Představte si, že máte v tabulce předpokládané náklady na určitou činnost ve firmě či organizaci. Potřebujete se podívat, jak budou vypadat, jestli se vám podaří např. o 17% pro jednotlivé měsíce snížit.
Jestliže do sloupce C začnete vytvářet pro výpočet vzorec =B4-B4*17%, tak na daném řádku proběhne po potvrzení hned výpočet. Pokud se pak vzorec nakopíruje na další buňky ve sloupci, zjistíte, že se změní automaticky adresa na =B5-B5*17%, pak =B6-B6*17%,…. To znamená, že při kopírování dochází automaticky ke změně adresy tak, aby výpočty na daném řádku vždy byly správné.
Adresa ve tvaru B4, B5,… se nazývá adresa relativní, protože při kopírování na další buňky se může relativně měnit vzhledem ke své pozici. Někdy se však může stát, že toto pro určité výpočty nevyhovuje.

Proč používat absolutní adresy

Představte si, že u předchozí tabulky nechcete snížení nákladů o 17% přesně, ale váháte a zkoušíte, co by bylo nejvhodnější. Proto si řeknete, že do daného vzorce nebudete psát přímo hodnotu 17%, ale odkaz na tuto buňku, tedy B1. Pokud se však vzorec nakopíruje v tomto tvaru na ostatní buňky, neobjeví se správné výsledky. Je to z toho důvodu, že při kopírování vzorců se automaticky začala měnit i adresa B1 na B2, B3,… U odkazu na plánovaný náklad to bylo v pořádku a při kopírování vzorce tento posun pomáhal, ale u odkazu na buňku s procentem to už výhodné není. Tam by bylo užitečné, kdyby se při kopírování adresa neměnila.
Proto v MS Excelu existuje možnost použití takzvané absolutní adresy. Tato adresa se píše se symbolem dolaru ($), například ve tvaru $B$1 a znamená ukotvení buňky v rámci listu MS Excelu během kopírování vzorce.
Když se tedy uvedený vzorec zapíše ve tvaru =B4-B4*$B$1, tak výpočet již správný bude nejenom v první buňce, ale i v ostatních buňkách daného sloupce, protože adresa $B$1 se nebude při kopírování měnit.
Pokud nyní změníte výši procenta v buňce B1, například na 13%. Hned zjistíte, že změnou jedné buňky se automaticky přepočítá celá tabulka. To znamená, že se již nemusí předělávat všechny vzorce , ale opravdu stačí změnit pouze číslo v jediné buňce.

Poznámka: Absolutní adresy obsahují před písmenem sloupce i číslem řádku symbol dolaru $, který se nemusí psát přímo z klávesnice, ale stačí umístit kurzor přímo na adresu buňky, kterou je třeba zpevnit. Poté se stiskne klávesa F4 a oba dolary se zobrazí. Pokud se stiskne opakovaně, bude vidět, že se zobrazí adresy pouze s jedním dolarem, kterým se říká smíšené adresy.

Smíšené odkazy

V některých situacích může být užitečné použít adresy smíšené, které se odkazují na určitý sloupec a libovolný (relativní) řádek (například $B1) nebo na určitý řádek a libovolný (relativní) sloupec (například B$1).
Smíšené adresy mají také svůj význam při kopírování vzorců, ale posun (změna) adresy je zakázán pouze v jednom směru (sloupce nebo řádku) podle toho, před čím je znak dolaru.
To znamená, že u adresy ve tvaru $B1 je změna adresy povolena u řádku. Adresa se může měnit při kopírování ve sloupci na $B2, $B3, $B4,…. Při kopírování směrem v řádku pak adresa zůstane ve tvaru $B1.
U adresy B$1 je zase změna adresy povolena u sloupce. Adresa se může při kopírování ve směru řádku měnit na C$1, D$1, E$1, … Při kopírování ve směru sloupce pak adresa zůstane ve tvaru B$1.

Procvičení na malé násobilce

Představte si, že máte vytvořit tabulku malé násobilky. Prostě mít čísla v prvním sloupci a v prvním řádku a pak, aby se automaticky tabulka vypočetla pouze na základě jednoho vzorečku.
Pokud si v daném vzorečku představíte, jak správně upevnit smíšené adresy, to znamená, ve kterém směru se může adresa měnit a ve kterém již ne, získáte snadno výpočet pro celou tabulku. Důležité je vytvořit správně jeden vzorec, který s poté nakopíruje do ostatních buněk tak, že v celé tabulce budou správné výsledné hodnoty.
Jinak na takové tabulce malé násobilky se dá snadno zjistit, zda jak princip smíšených adres funguje. V praxi pak podobné tabulky se mohou udělat například pro výpočet sazeb různých úroků, stanovení cen podle velikosti a cenové mapy oblastí,…

Podstatné je i to, že absolutní a smíšené adresy se nemusí používat jen v rámci daného listu, ale lze se s nimi odkazovat i na jiné listy nebo do jiných sešitů.