Další nové funkce v Excelu - Xlookup a Xmatch - Užitečné věci pro Office, šablony, Excel, Word, prezentace
Hledání
Novinky
Návštěvy
Dnes: 229
Celkem: 207788

Další funkce v Excelu - Xlookup a Xmatch

 • Využití funkce Xlookup
  Využití funkce Xlookup
 • Vnoření funkce Xlookup do sebe
  Vnoření funkce Xlookup do sebe
 • Vyhledání pozice
  Vyhledání pozice

Nová funkce Xlookup

Tato nově přidaná funkce Xlookup je užitečná pro vyhledávání v tabulce či v oblasti dat po řádku, podobně jako funkce Svyhledat.

Lze s ní hledat položku v jednom sloupci, například cenu, a poté vám vrátí hodnotu na stejném řádku ze sloupce jiného. Ale důležité je to, že je to bez ohledu na to, na které straně je vrácený sloupec umístněný. To znamená, že může být i před sloupcem, ve kterém se hodnota vyhledává.

Navíc lze nastavit i to, co se má zobrazit, když daná položka nebude vyhledána nebo lze nastavit, že pokud žádná shoda neexistuje, může Xookup vrátit nejbližší (přibližnou) shodu.

Její tvar je

=XLOOKUP(co;kde_hledat;co_vrátit; když_není; typ_shody; způsob hledání),

kde argument co je hodnota, která se má vyhledávat, argument kde_hledat (prohledat) je sloupec, kde by se hledaná hodnota mohla nacházet. Další argument co_vrátit (vrátit) je sloupec, ve kterém se nachází data (údaje) pro vrácení k vyhledávané položce.

V této funkci není dáno to, že když položka není vyhledána, tak se zobrazí automaticky chybové hlášení, ale v argumentu když_není (pokud nenalezeno) si sami zvolíte, co se má zobrazit. Dále je nutné nastavit argument typ_shody. Jedná se o nepovinný argument, který je nastaven na 0 (přesné vyhledávání), ale lze zde nastavit i to, že sice hledá přesnou shodu (-1), ale pokud tato není, tak vrátí další menší položku. Pokud se zadá argument 1, tak vrátí další větší položku. Lze také argument nastavit na 2, pak se hledá položka zadaná se zástupnými znaky, kde *, ?, a ~.

Poslední argument je pak způsob hledání (režim vyhledávání), kterým se zadá, zda se bude hledat od první položky (1) nebo od poslední  (-1) položky oblasti (sloupce). Jinak lze použít pro binární vyhledávání hodnotu 2 nebo -2, přičemž položky musí být seřazeny (vzestupně či sestupně).

Na obrázku je ukázka využití funkce. Hledá se kód a název výrobku, který má danou cenu. Je třeba dodat, že stejně jako u ostatních vyhledávacích funkcí jsou vyhledány údaje k prvnímu takovému výskytu. Pokud by byla daná cena u dalších výrobků, tak toto již zobrazeno není. Pokud cenu nevyhledal, tak se zobrazí text „není“.

Funkci Xlookup lze vložit i do sebe. Dá se využít při hledání v oblasti dat jakoby do kříže. Například když se hledá firemnímu výdaji částka, případně ostatní položky z oblasti dat. Výsledek pak závisí na způsobu hledání.

Užitečná funkce Xmatch

Funkce Xmatch umí vyhledat zadanou položku v matici nebo oblasti buněk a poté zobrazí relativní pozici položky. Prostě ji lze použít pro vyhledávání pozice určité položky v seznamu.

Její tvar je

=XMATCH(co; kde_hledat; typ_shody; způsob hledání),

kde co je hodnota, která se má vyhledávat, argument kde_hledat (prohledat) je sloupec (seznam), kde by se hledaná hodnota mohla nacházet. Další argument typ_shody je nepovinný argument, který je nastaven na 0 (přesné vyhledávání), ale lze zde nastavit i to, že sice hledá přesnou shodu (-1), ale pokud tato není, tak vrátí další menší položku. Pokud se zadá argument 1, tak vrátí další větší položku. Lze také argument nastavit na 2, pak se hledá položka zadaná se zástupnými znaky, kde *, ?, a ~.

Poslední argument je pak způsob hledání (režim vyhledávání), kterým se zadá, zda se bude hledat od první položky (1) nebo od poslední  (-1) položky oblasti (sloupce). Jinak lze použít pro binární vyhledávání hodnotu 2 nebo -2, přičemž položky musí být seřazeny (vzestupně či sestupně).

Na následujícím obrázku lze vidět, že funkce opravdu umí vyhledat pozici pro hledanou položku.

 

Řadit podle
 • Seznam funkcí v Excelu

  ukázka seznamu funkcí

  Zkusila jsem vytvořit seznam funkcí pro Excel v jednom souboru.  V seznamu funkcí lze seřazovat, filtrovat a vyhledávat. V souboru je téměř 500 funkcí.

  Cena:55.00