Nově přidané vyhledávací funkce - Užitečné věci pro Office, šablony, Excel, Word, prezentace
Hledání
Novinky
Návštěvy
Dnes: 237
Celkem: 207796

Nově přidané vyhledávací funkce

 • Srovnat.svisle
  Srovnat.svisle
 • Srovnat.vodorovně
  Srovnat.vodorovně
 • Do.sloupce
  Do.sloupce
 • Do.řádku
  Do.řádku
 • Do.řádku
  Do.řádku
 • ZabalSloupce
  ZabalSloupce
 • ZabalŘádky
  ZabalŘádky
 • ZabalŘádky
  ZabalŘádky
 • Zahodit
  Zahodit
 • Zvolitřádky
  Zvolitřádky
 • Zvolitsloupce
  Zvolitsloupce

Do MS Excelu jsou stále přidávané nové funkce, nedávno se ve skupině funkcí vyhledávacích objevily funkce typu maticových (nové generace). Jen mě mrzí, že jsou přeloženy jejich názvy do češtiny.

Funkce Srovnat.svisle a Srovnat.vodorovně

Už se vám někdy stalo, že jste měli data v různých sloupcích (řádcích) a potřebovali jste, aby byly všechny údaje pod sebou v jednom sloupci, případně vedle sebe v řádku? Do skupiny vyhledávacích funkcí byly přidány funkce Srovnat.svisle a Srovnat.vodorovně, které toto umí udělat. Jedná se prakticky o maticové funkce (nové generace).

První z nich Srovnat.svisle má tvar

=SROVNAT.SVISLE(array1;array2; ...),

kde argumenty array1, array2, ... jsou obsahy buněk, které se mají seskládat pod sebe.

Druhá funkce Srovnat.vodorovně je také maticová a její tvar je

=SROVNAT.VODOROVNĚ(array1;array2; ...),

kde argumenty array1, array2, ... jsou obsahy buněk, které se mají seskládat vedle sebe.

Funkce Do.sloupce a Do.řádku

Další funkce jsou Do.sloupce (Tocol) a Do.řádku (Torow), které umí také poskládat údaje do sloupce nebo do řádku, ale s tím, že lze zadat, že se mohou prázdné údaje nebo chybové hlášení ignorovat.

Funkce Do.sloupce má tvar

=DO.SLOUPCE(array; ignore; scan_by_column),

kde argument array jsou obsahy buněk, které se mají seskládat. Druhý argument ignore není povinný nebo 0 (pak se seskládá vše), nebo se mohou použít hodnoty 1 (ignorují se prázdné buňky), 2 (ignorují se chybové hlášení) a 3 (ignorují se prázdné buňky i chybové hlášení). A poslední nepovinný argument scan_by_column říká, jakým způsobem se oblast bude skládat, zda podle řádku nebo sloupce.

Funkce Do.řádku má tvar

=DO.ŘÁDKU(array; ignore; scan_by_column),

kde argument array jsou obsahy buněk, které se mají seskládat. Druhý argument ignore není povinný nebo 0 (pak se seskládá vše), nebo se mohou použít hodnoty 1 (ignorují se prázdné buňky), 2 (ignorují se chybové hlášení) a 3 (ignorují se prázdné buňky i chybové hlášení). A poslední nepovinný argument scan_by_column říká, jakým způsobem se oblast bude skládat, zda podle řádku nebo sloupce.

Funkce ZabalSloupce nebo ZabalŘádky

Naopak funkce ZabalSloupce (Wrapcols) nebo ZabalŘádky (Wraprows) umí daný sloupec nebo řádek hodnot rozdělit jakoby do matice (více řádků či sloupců).

Tvar první z nich je

= ZabalSloupce (vektor; wrap_count; pad_with),

kde argument vektor je oblast dat, která se má zalomit. Argumentem wrap_count se určí maximální počet hodnot pro každý sloupec a pad_with je hodnota, která se má vypsat, pokud není k vyplnění dostatek prvků (výchozí hodnota je #Není k dispozici (#N/A)).

Podobný tvar má i funkce

= Zabalřádky(vector; wrap_count; pad_with).

Argumenty mají prakticky stejný význam, jen je třeba si zaměnit významově sloupec za řádek.

Funkce Zahodit

K nově přidaným funkcím patří také funkce Zahodit (Drop), která umí vyloučit zadaný počet řádků nebo sloupců ze začátku nebo konce pole. Její tvar je 

=ZAHODIT(array; rows; columns),

kde argument array jsou data (pole), ze kterých se mají řádky či sloupce vylučovat. Další argument s názvem rows říká, které řádky se mají vyloučit (pokud je číslo kladné, pak vyloučení probíhá od začátku pole, pokud záporné, tak se vylučují řádky na konci). Podobně je to také s argumentem columns, když je třeba vyloučit nepotřebné sloupce.

Funkce Zvolitřádky a Zvolitsloupce

Nové jsou i funkce Zvolitřádky (Chooserows) a Zvolitsloupce (Choosecols). Pomocí nich se dají vybrat z pole dat (matice, databáze) potřebné řádky nebo sloupce. První z nich má tvar

=ZVOLITŘÁDKY(array;row_num1;row_num1; ...),

kde argument array je oblast, ze které se budou řádky vybírat. Následující argumenty row_num1 (číslo prvního řádku), row_num2, row_num3, ... představují čísla řádků, které se mají vrátit.

Podobně je tomu i u druhé funkce, jen se týká sloupců. Její tvar je

=ZVOLITSLOUPCE(array;col_num1;col_num1; ...),

kde argument array je oblast, ze které se budou sloupce vybírat. Následující argumenty col_num1 (číslo prvního sloupce), col_num2, col_num3, ... představují čísla sloupců, které se mají vrátit.