Jak na záhlaví a zápatí - Užitečné věci pro Office, šablony, Excel, Word, prezentace
Hledání
Novinky
Návštěvy
Dnes: 18
Celkem: 78887

Jak na záhlaví a zápatí

 • Vložení záhlavé či zápatí
  Vložení záhlavé či zápatí
 • Karta Záhlaví a zápatí
  Karta Záhlaví a zápatí
 • Různé nabídky
  Různé nabídky
 • Vložení vlastního číslování
  Vložení vlastního číslování
 • Nastavení formátu číslování
  Nastavení formátu číslování
 • Vkládání pole
  Vkládání pole
 • Celkový počet stránek
  Celkový počet stránek
 • Kolikátá strana z kolikati
  Kolikátá strana z kolikati
 • Ukázka tabulek v zápatí
  Ukázka tabulek v zápatí

Záhlaví a zápatí se používá převážně u obchodních i úředních dopisů, zpráv, hlášení, skript či knih. Prostě všude tam, kde je potřeba, aby se stejný text, logo, obrázek tiskl na všech stranách dokumentu automaticky. Je-li text umístěný nahoře na stránce, jedná se o záhlaví, dole pak o zápatí.
Záhlaví dokumentu se nevytváří pouze v běžné stránce nahoře dokumentu, ale je třeba se nějakým způsobem přepnout do režimu práce Záhlaví a zápatí. To proto, že tím se programu zároveň řekne, že text se má opakovat na všech stranách dokumentu.

Podle nového přístupu se záhlaví nebo zápatí vkládá do dokumentu, tak že se přejde na kartu Vložení, kde ve skupině ikon Záhlaví a zápatí se nachází dvě ikony pro vložení záhlaví nebo zápatí. Pro vytvoření záhlaví se klepne na ikonu Záhlaví. Zobrazí se tak různé nabídky již předdefinovaných záhlaví, pokud se nemají využívat, pak je hned lepší použít položku Upravit záhlaví. Ale stejně rychlejší způsob je ten, že se stránka posune tak, že je vidět horní okraj strany pro tvorbu záhlaví. A poté se jen v této oblasti poklepe (udělá se rychlý dvojklik).

Prakticky je jedno, jestli se použije první či druhý způsob, výsledek je ten, že se Word přepne do speciálního režimu práce pro tvorbu záhlaví a zápatí. V tomto režimu již lze použít různé formátovací úpravy jako při běžném režimu psaní textu (změna druhu či velikosti písma, zarovnání, proložení znaků,...) s tím, že vše bude pouze nahoře nebo dole na stránce a bude se v dokumentu opakovat.

Důležité je ale si všimnout, že se zobrazila zároveň další karta Záhlaví a zápatí (ve starších verzích Nástroje záhlaví a zápatí), která má pomáhat při úpravě a práci se záhlavím, případně zápatím. Na ní se nachází nejenom ikony pro vkládání různých prvků, ale i nastavení pro umístění na stránce či v dokumentu (jiné na první stránce, jiné na lichých a sudých stránkách).

Poznámka: Zápatí se prakticky vytváří podobným způsobem. Jedná se vlastně o práci ve stejném režimu, jen záhlaví se vytváří nahoře na stránce a zápatí dole.
Poznámka: Pro skončení práce režimu záhlaví a zápatí stačí klepnout na ikonu Zavřít záhlaví a zápatí.


Jak na číslování stránek

Jedna věc v současném rozhraní nemusí být občas pro všechny uživatele příjemná. Jedná se o vlastní vkládání čísel stránek. MS Word má totiž mnoho předvolených formátů pro číslování a jejich různé možnosti umístění. Stačí se podívat na kartě Záhlaví a zápatí do nabídky ikony Číslo stránky. Ona totiž většina možností vloží již hotové předformátované číslo a může se stát, že zruší i dosavadní rozložení záhlaví nebo zápatí. Pokud opravdu chcete vložit na dané místo (podle polohy kurzoru) jen automatické číslování stránek bez nabízených formátů, pak se musí vybrat z nabídky volba Aktuální umístění a hned poté první možnost Číslo ve formátu prostého textu. Tím se opravdu vloží čisté číslo bez nastavení fontu, barev nebo různého ohraničení. Tato volba pak ponechá celý obsah záhlaví nebo zápatí.

A co změny nastavení číslování

Určitě je užitečné vědět, kde se nastaví i počátek číslování (nemá se například číslovat od jedničky) nebo tvar číslování (římsky, písmeny,…). Stačí, když se znovu klepne na ikonu Číslo stránky a v její nabídce se vybere příkaz Formát číslování stránek.
Tím se zobrazí dialogové okno pro nastavení způsobu číslování a pro nastavení počátku číslování. Pokud jsou v dokumentu používány oddíly, musí se dát pozor na správné nastavení pokračování číslování. Ne vždy, a ne v každém oddílu se dá dovolit nastavit počátek od určité zadané hodnoty. V některých oddílech je třeba opravdu nastavit jen pokračování, aby vše v dokumentu bylo správně. Po nastavení a klepnutí na tlačítko OK pak již bude vše zobrazené tak, jak je třeba.

Jak vložit celkový počet stran

Pokud nastane situace, že je třeba vložit také celkový počet stran dokumentu (bohužel taková ikona na kartě není), je třeba využít vkládání polí. Možná běžně uživatele nenapadne, že když se vkládají do dokumentu Wordu čísla stránek, celkový počet stran nebo třeba datum, která se má aktualizovat, tak se vkládají do dokumentu prakticky jakási výpočtová pole. A právě této vlastnosti se dá využít, pokud je třeba mít v dokumentu zobrazený i celkový počet stran, který se bude opravdu podle velikosti dokumentu automaticky aktualizovat. Jak? V režimu záhlaví a zápatí se ve skupině ikon Vložit nachází ikona Rychlé části. Pokud se na ni klepne, zobrazí se nabídka, kde se vybere příkaz Pole.
Tím se zobrazí dialogové okno pro vkládání polí do dokumentu. Na první pohled se může zdát okno trochu nepřehledné, protože v MS Wordu existuje spousta různých polí, a navíc jsou všechna opravdu jen v angličtině. Dá se k tomu ale přistupovat tak, že se řekne, že je potřeba celkový počet stran, a to je přece vlastnost celého dokumentu. To znamená, že nahoře v rozbalovacím políčku kategorie (skupiny polí) se vybere možnost Informace o dokumentu. Tím už se nebudou abecedně zobrazovat všechna pole, ale jen ta, která nějak souvisí s vlastnostmi dokumentu. Zde se již pak snadno najde pole s názvem NumPages. Pro něj lze pak nastavit formátování. A po klepnutí na tlačítko OK se dané pole hned do záhlaví nebo zápatí vloží.

Mohou se v záhlaví nebo zápatí využít tabulky

Možná zvláštní otázka, ale je určitě vhodná. Proč? Někdy bývají požadavky na vzhled záhlaví či zápatí tak náročné, že bez tabulek by to bylo spousta práce nebo by to vůbec nešlo. Pak je opravdu lepší vložit tabulku s potřebným počtem sloupců a řádků a poté pro ni zrušit ohraničení. Tím se stane, že tabulka nebude vidět, ale jednotlivé, vhodně nastavené buňky, budou držet správnou polohu textu (viz obrázky).

Řadit podle
 • Příručka MS Word

  prirucka_Word_365-1.gif

  Učební texty pro rychlou orientaci v MS Wordu. Obsahují stručný text, obrázky a návody na rychlé použití různých funkcí programu, které se dají snadno použít v praxi.

  Cena:70.00