Jak určit pořadí - Užitečné věci pro Office, šablony, Excel, Word, prezentace
Hledání
Novinky
Návštěvy
Dnes: 17
Celkem: 78886

Jak určit pořadí

 • Součty bodů za jednotlivá kola
  Součty bodů za jednotlivá kola
 • Jak se stanoví pořadí
  Jak se stanoví pořadí
 • Výpočet třetí nejvyšší hodnoty
  Výpočet třetí nejvyšší hodnoty
 • Výpočet třetí nejnižší hodnoty
  Výpočet třetí nejnižší hodnoty

Někdy se stane, že je velké množství prvků měření, výsledků ze závodů či soutěží a bylo by třeba tyto prvky ne seřadit podle velikosti, ale přiřadit jim podle jejich velikosti pořadové číslo. K tomuto se dá použít funkce Rank, která má tvar:

= RANK(číslo;odkaz;pořadí),

kde číslo je hodnota (číslo) jehož pořadí hledáte a odkaz je oblast seznamu čísel, ve kterých se dané číslo nachází a v rámci nichž se pořadí dělá. Poslední argument pořadí pak určuje, zda se mají výsledná čísla přiřazovat vzestupně či sestupně. Pokud je pořadí rovno nule nebo není uvedeno, bude pořadí čísel jako v sestupném seznamu, pokud je pořadí jakákoliv nenulová hodnota, Excel dá pořadí čísel jako ve vzestupném seznamu.
Nevýhodou může snad někdy být to, že funkce Rank přiděluje stejným číslům stejné pořadí, ale přitom přítomnost stejných čísel neovlivňuje pořadí po sobě následujících čísel. Tedy se může stát, že budou například dvě třetí místa, ale místo čtvrté bude chybět. Bude zde až místo páté.

Jak na pořadí na závodech

Mají se například seřadit výsledky z nějakých soutěží či závodů. Účastníků bylo celkem osm, přičemž nejhorší výsledek se škrtá. A teprve z ostatních bodů se má vypočítat pořadí. Pro součet všech bodů se dá použít funkce Suma, která všechny hodnoty sečte. Nyní je však potřeba u každého závodníka vyhledat závod s minimálním počtem bodů a ten odečíst. Pro vyhledání této hodnoty se může použít funkce Min, která má tvar = MIN(číslo1;číslo2; …),

kde číslo1, číslo2, ...   jsou čísla, mezi kterými se má najít minimální hodnota. Pokud se označí oblast čísel odkazem, je třeba si dát pozor na prázdné buňky, protože tyto nebudou při výběru zahrnuty. Proto, pokud se například závodník daného kola neúčastní, musí se zapsat do políčka hodnota 0. Pokud nemají být, prázdné buňky nebo některé speciální hodnoty ignorovány, je lepší použít funkci Mina, která má stejná pravidla zápisu jako funkce Min.

Na prvním obrázku je opravdu vidět rozdíl, zda se použije funkce Min nebo Mina. V tomto případě by byli u funkce Min znevýhodněni ti účastníci, kteří některé kolo vynechali. Proto je výhodnější použít funkci Mina, která pak odečte jako nejhorší výsledek ten, kdy se soutěže neúčastnili a neodečítá jim další zbytečné body.
Teprve nyní lze stanovit pořadí jednotlivých účastníků, a to právě pomocí funkce Rank, která byla popsána na začátku textu.

Při vymezení oblasti seznamu výsledků se nesmí zapomenout na absolutní adresy. Jinak by při kopírování vzorce na další řádky mohlo docházet k posunu adres pro tuto oblast a tím i k nesprávným výsledkům.

Poznámka: Co myslíte, kde se funkce Rank kromě soutěží a závodů dá ještě využít? Například jsem ji využila při stanovení pořadí dětí pro přijímání dětí do mateřské školky. Ale určitě, když se nad tím zamyslíte, najdou se i jiná vhodná uplatnění.


K čemu jsou funkce Large a Small

Jedná se o funkce, které mohou ukázat k-tou nejmenší nebo největší hodnotu z určité množiny dat. Co si pod tím představit?

Například je třeba zjistit třetí nejvyšší hodnotu ze seznamu čísel (například pořadí soutěžících, výběrové řízení, ...).
Tvar funkce Large je = LARGE(matice, k),

kde matice je oblast dat, ze které se má určitá hodnota vybírat a argument k znamená, kolikátá nejvyšší hodnota se má vybrat.
Jednoduše tak lze zjistit hodnotu z jakéhokoliv pořadí v rámci zadané množiny dat.
Na podobném principu je založena i funkce Small.  Jen ukáže k-tou nejmenší hodnotu z určité množiny dat. Její tvar je = SMALL(pole, k),

kde pole je oblast dat, ze které se má určitá hodnota vybírat a argument k znamená, kolikátá nejnižší hodnota se má vybrat.
Výpočet by vypadal podobným způsobem, jen výsledek by byla k-tá nejnižší hodnota.
 
Poznámka: Pokud je množina dat prázdná, vrátí funkce chybovou hodnotu #Číslo!. Toto hlášení se objeví i tehdy, když argument k bude záporný, nulový nebo vyšší než počet hodnot v dané množině.

Řadit podle
 • Excel v příkladech

  Excel v příkladech

  Co byste říkali knížce o Excelu, ve které by byly většinou jen řešené příklady nebo ukázky využití některých funkcí? Prostě kniha bez zbytečné teorie. Tak se zkuste podívat dál.

  Cena:149.00