28_Šablona pro vytvoření kondiciogramu - Užitečné věci pro Office, šablony, Excel, Word, prezentace
Hledání
Novinky
Návštěvy
Dnes: 23
Celkem: 36578

28_Šablona pro vytvoření kondiciogramu

ukázka vypočteného kondiciogramu
ukázka vypočteného kondiciogramu
Cena:80.00
Vložit do košíku

Víte, co jsou to biorytmy?

Pojem biorytmus se používá pro tři nebo čtyři následující dlouhodobé rytmy:

  • 23-denní rytmus, který se označuje jako fyzický a určuje rozhodnost, schopnost rozhodování a kondici
  • 28-denní rytmus, který se označuje jako psychický (emocionální, citový) a působí na vnímání. Určuje proto schopnost citově vnímat, být laskavý a tvořivý
  • 33-denní rytmus, který se označuje jako duševní (inteligence), protože řídí duševní síly člověka. V příznivých dnech je vysoká schopnost koncentrace a fantazie, ale spontánnost je snížená
  • 38-denní rytmus, který se označuje jako intuitivní, ptozože ovlivnije intuici člověka.

Všechny dlouhodobé rytmy začínají dnem narození a další jejich průběh se dá znázornit sinusovou křivkou. Čím vystoupí křivka daného biorytmu výše, tím vyšší je výkonnost v příslušném cyklu. Čím je tato křivka níže, tím je energie menší. Za zvláště kritické jsou označovány dny, kdy příslušná křivka protíná nulovou přímku, tyto dny se nazývají kritické.
Všechny typy biorytmů probíhají zcela samostatně bez ohledu na ostatní. Může se tedy stát, že v určitý den můžete mít kritický den u dvou nebo zcela výjimečně i u třech biorytmů či čtyř.

Popisované biorytmy, které jsou odvozené ode dne narození, mohou být vědecky sporné. Zdali se jejich předpovědi shodují se skutečností si můžete ověřit na sobě.