Návštěvy
Dnes: 33
Celkem: 663827

Šablony v MS Office

Někdy je užitečné nedělat vše od začátku, ale zkusit už hotvé řešení, které některou práci může zjednodušit. Proto jsem postupně začala dělat šablony v programech MS Office, ve kterých je předdefinované formáty, různé úpravy nebo výpočty. Tyto šablony vám mohou některé činnosti zjednodušit.

A navíc, když máte jednou hezky připravenou šablonu pro určitou činnost, pak ji již používáte jen opakovaně automaticky a tím zrychlíte svou běžnou práci.

 

Pokud byste potřebovali vytvořit nějakou konkrétní šablonu, stačí napsat na email a domluvit se. Nově jsem zde přidala i šablony pro program MS Outlook. Ale tam vám můžu vytvořit vaši šablonu - s logem, písmem podle přání nebo třeba grafického manuálu firmy. Udělám šablonu i v angličtině či němčině, podle dodaného obsahu i s nastavením kontroly daného jazyka.

 

Poznámka na základě poslední zkušenosti:

Šablony v prezentacích PowerPointu? Správná šablona vytvořená v programu PowerPoint by měla být typu .potx (výjimečně potm, pokud opravdu má obsahovat makra). Měla by být navíc vytvořená na základě zobrazení Předloha.
Pokud vám bude někdo dávat šablonu vytvořenou jinak a tvrdit, že udělal pro vás šablonu pro prezentace PowerPointu, pak nemá pravdu a tomuto programu správně nerozumí, nezná jeho možnosti. A práce s touto šablonou vám může dělat problémy.

 

Řadit podle||
 • Šablona - Nabídkový list

  Šablony v MS Office

  ukázka šablony

  Šablona v MS Excelu pro vytvoření a vyplnění jednoduchého nabídkového listu. Stačí doplnit adresu, zboží, počty kusů a cenu, vybrat sazbu daně. Tím se dopočtou výsledné ceny i přehledy o DPH.

  Cena:40.00
 • Šablona - Peněžní deník

  Aktuálně » Některé novinky|Šablony v MS Office

  ukázka šablony

  Šablona, která je vytvořená v MS Excelu, vám může pomoci vést peněžní deník pro jednoduché účetníctví. Můžete zde zapisovat příjmy a výdaje jak na pokladně, tak i na účtě.
  Šablona je připravena asi na 600 položek v rámci daného roku (opatrně proto při tisku celého deníku na počet tištěných stránek).

  Cena:90.00
 • Šablona - Pokladní kniha

  Šablony v MS Office

  ukázka šablona

  Šablona je vytvořená v MS Excelu a má pomoci při přehledu aktuálního stavu hotovosti v pokladně. Stačí zadat jen informace o účetní položce a konečný stav se dopočítá. Zároveň se vytvoří automaticky i ohraničení. Řádky jsou předpřipraveny až na 1000 položek (proto při tisku zadávejte počet stránek). Pokud byste chtěli předpřipravit více řádků, stačí napsat.

  Cena:50.00
 • Šablona - Použití motorového ozidla při pracovní cestě

  Šablony v MS Office

  ukázka šablony

  Šablona je vytvořena v MS Wordu a slouží spíše jako formulář na snadné vyplnění. Nejsou v ní žádné výpočty, ale právě při povolování cesty může usnadnit práci díky snadnému vyplnění.

  Cena:20.00
 • Šablona - Pracovní kalendář

  Šablony v MS Office

  ukázka šablony

  Šablona (MS Excel) slouží pro menší organizace, kde se nevyužívá například Kalendář v Outlooku nebo podobné nástroje pro přehledné plánování o přehledu zaměstnanců mimo pracoviště (dovolená, služební cesta, školení, nemoc, lékař).

  Cena:90.00
 • Šablona - Přehled jízd

  Šablony v MS Office

  ukázka zápisu jízd

  Šablona (MS Excel) slouží k rychlému přehledu o jízdách. Stačí zadat den, zda je cesta služební nebo soukromá, účel cesty a konečný stav tachometru na konci cesty. Případně vždy zapsat nákup pohonných hmot.Přehledová tabulka je určená přibližně pro tisíc jízd.
  Na druhém listu je pak přehledná tabulka, ve které se ukazuje celkový počet ujetých km, zároveň se ukáže i to, kolik jich bylo najeto služebně a kolik soukromě. V tabulce se ukáže i nakoupené pohonné hmoty a za jakou částku.

  Cena:50.00
 • Šablona - Rozpočet pro oddělení

  Šablony v MS Office

  ukázka šablony

  Jedná se o přehledový rozpočet (MS Excel) po oddělení, který pak tvoří úvodní list, kde se vypočítá rozpočet celkový za celou organizaci.
  Šablona není uzamčená, takže ji můžete doupravit podle vlastních potřeb.

  Cena:30.00
 • Šablona - Rozpočet roční

  Šablony v MS Office

  ukázka šablony

  Jedná se o přehledový rozpočet po měsících (MS Excel), ve kterém pak můžete sledovat či porovnávat i po jednotlivých měsících jeho skutečné plnění.
  Šablona není uzamčená, takže ji můžete doupravit podle vlastních potřeb.

  Cena:40.00
 • Šablona - Stav účtu

  Šablony v MS Office

  ukázka šablony

  Šablona, která je vytvořená v MS Excelu, vám může pomoci v evidenci plateb a příjmů na účtě. Pokud výsledný stav by měl být nulový a menší, zobrazí se automaticky červeně, aby vás na případnou nevhodně plánovanou platbu hned upozornil. Při mírné modifikaci se dá také použít jako evidence pokladních vkladů a výběrů.

  Šablona je připravena až pro asi 1100 položek, proto opatrně při tisku.

  Cena:40.00
 • Šablona - Vyúčtování cesty soukr. vozidlem

  Šablony v MS Office

  ukázka šablony

  Šablona je vytvořená v MS Excelu a po zadání údajů z technického průkazu a doplnění sazeb za spotřebu nebo opotřebení vozidla, vypočítá celkovou náhradu při použití soukromého vozidla ke služební cestě.

  Cena:50.00
 • Šablona - Výpočet odpracovaných hodin a přesčasů

  Aktuálně|Šablony v MS Office

  ukázka Výpočtu odpracovaných hodin a přesčasů

  Šablona vám počítá počet odpracovaných hodin v rámci jednoho týdne. Zároveň vám ukazuje, kolik hodin je třeba v rámci daného týdne ještě odpracovat nebo i přesčasy.

  Cena:80.00
 • Šablona - Zahraniční pracovní cesta

  Šablony v MS Office

  ukázka šablony

  Jednoduchá šablona pro vyúčtování zahraniční pracovní cesty. Je vytvořená v programu MS Excel. Jsou v ní základní údaje na vyplnění a výpočet doby na pracovní cestě. Slouží k vyplnění a vytištění. Soubor pro různé modifikace šablony je uzamčený.

  Cena:50.00