Návštěvy
Dnes: 36
Celkem: 663830

Šablony v MS Office

Někdy je užitečné nedělat vše od začátku, ale zkusit už hotvé řešení, které některou práci může zjednodušit. Proto jsem postupně začala dělat šablony v programech MS Office, ve kterých je předdefinované formáty, různé úpravy nebo výpočty. Tyto šablony vám mohou některé činnosti zjednodušit.

A navíc, když máte jednou hezky připravenou šablonu pro určitou činnost, pak ji již používáte jen opakovaně automaticky a tím zrychlíte svou běžnou práci.

 

Pokud byste potřebovali vytvořit nějakou konkrétní šablonu, stačí napsat na email a domluvit se. Nově jsem zde přidala i šablony pro program MS Outlook. Ale tam vám můžu vytvořit vaši šablonu - s logem, písmem podle přání nebo třeba grafického manuálu firmy. Udělám šablonu i v angličtině či němčině, podle dodaného obsahu i s nastavením kontroly daného jazyka.

 

Poznámka na základě poslední zkušenosti:

Šablony v prezentacích PowerPointu? Správná šablona vytvořená v programu PowerPoint by měla být typu .potx (výjimečně potm, pokud opravdu má obsahovat makra). Měla by být navíc vytvořená na základě zobrazení Předloha.
Pokud vám bude někdo dávat šablonu vytvořenou jinak a tvrdit, že udělal pro vás šablonu pro prezentace PowerPointu, pak nemá pravdu a tomuto programu správně nerozumí, nezná jeho možnosti. A práce s touto šablonou vám může dělat problémy.

 

Řadit podle||
Zobrazit všechno | Stránky:
 • Šablona - Cestovní příkaz

  Šablony v MS Office

  ukázka šablony

  Šablona (MS Excel) slouží k snadnějšímu vytvoření a výpočtu cestovních náhrad za služební cesty. Šablonu jsem nechala odemčenou, aby se dala modifikovat a také měnit hodnoty náhrad dané vyhláškou. Po doplnění těchto hodnot, šablona umí dopočítat celkovou náhradu. Můžete doplnit i počty jídel a na základě toho, pak šablona výpočet celkové náhrady též upraví.

  Cena:80.00
 • Šablona - Cestovní příkaz jednoduchý

  Šablony v MS Office

  ukázka šablony

  Jednoduchý cestovní příkaz bez výpočtů vytvořený v MS Excelu. Je na dvou listech určený k snadnému vyplnění a vytištění. Soubor je uzamčený, ale na vyplňování i vytištění ho lze využívat zdarma.

  Cena:20.00
 • Šablona - Dodací list

  Šablony v MS Office

  ukázka dodacího listu

  Šablona v MS Excelu pro vytvoření a vyplnění jednoduchého dodacího listu. Stačí doplnit adresy, zboží, počty kusů a cenu, vybrat sazbu daně. Tím se dopočtou výsledné ceny i přehledy o DPH.

  Cena:40.00
 • Šablona - Evidence plateb, prodlení a penále

  Aktuálně|Šablony v MS Office

  ukázka šablony

  Celý název šablony je evidence plateb, prodlení a výpočet penále za opožděné platby. Tato čablona vytvořená v Excelu má sloužit pro snadnější přehled a práci s platbami, může je jednak hlídat vaše paltby nebo může upozorňovat na platby od zákazníků.

  Cena:80.00
 • Šablona - Faktura s výpočty DPH

  Aktuálně|Šablony v MS Office

  ukázka šablony

  Šablona (MS Excel) slouží k snadnějšímu vytvoření faktury a vypočítání konečných cen (i s DPH).

  Šablona obsahuje i makro, které na závěr vypočítá souhrn jednotlivých DPH za objednané zboží. Proto, aby tlačítko Přepočítej (netiskne se) fungovalo,je třeba mít povolená makra.

  Tento soubor (šablona) je určen na využití při vaší práci, ne na šíření dál, proto je uzamčená pro modifikaci.

  Cena:90.00
 • Šablona - Faktura s výpočty pro neplátce DPH

  Aktuálně|Aktuálně » Některé novinky|Šablony v MS Office

  Šablona (MS Excel) slouží k snadnějšímu vytvoření faktury a vypočítání konečných cen (je určena pro neplátce DPH).

  Tento soubor (šablona) je určen na využití při vaší práci, ne na šíření dál, proto je uzamčená pro modifikaci.

  Cena:70.00
 • Šablona - Jídelní lístek

  Šablony v MS Office

  ukázka jídelního lístku

  Šablona je vytvořená ve Wordu pomocí skryté tabulky (drží tvar výsledného textu) a formulářových prvků. které zjednodušují vyplňování jednotlivých položek.

  Šablona není uzamčená a dá se různě modifikovat.

  Cena:0.00
 • Šablona - Kniha jízd

  Šablony v MS Office

  ukázka šablony

  Šablona (MS Excel) slouží k rychlému přehledu o jízdách. Stačí zadat den, zda je cesta služební nebo soukromá, účel cesty a konečný stav tachometru na konci cesty. Případně vždy zapsat nákup pohonných hmot.Přehledová tabulka je připravena po řádek 400.

  Cena:50.00
 • Šablona - Kniha pohledávek

  Šablony v MS Office

  ukázka šablona

  Šablona je vytvořená v MS Excelu a po zadání nebo opravě procenta penále vám vypočítá penále za prodlení a červeně bude upozorňovat na ještě nezaplacené pohledávky. Počet zápisů pohledávek je až po řádek 300 (proto při tisku zadávejte počet stránek). Pokud byste chtěli předpřipravit více řádků, stačí napsat.
  Na první phled vypadají řádky prázdné, ale pokud do řádku napíšete první položku (to znamená datum zápisu), začne se zobrazovat ohraničení a po zápisu data splatnosti se automaticky celé ohraničení dokončí.

  Cena:40.00
 • Šablona - Kniha zásob

  Šablony v MS Office

  ukázka šablony

  Šablona je vytvořená v MS Excelu a má pomoci při přehledu aktuálního stavu zásob. Zapisujete si přijaté a vydané zboží, šablona pak počítý zůstatek. Řádky jsou předpřipraveny až na 1000 položek (proto při tisku zadávejte počet stránek). Pokud byste chtěli předpřipravit více řádků, stačí napsat.

  Cena:40.00
 • Šablona - Kniha závazků

  Šablony v MS Office

  ukázka šablony

  Šablona je vytvořená v MS Excelu a má pomoci při přehledu aktuálního stavu závazků.Můžete si zadat počet dnů na upozornění před termínem splatnosti. Potom u závazků, které jsou v tomto období se zobrazí slovo Pozor červeně.
  Řádky jsou předpřipraveny až na 1000 položek (proto při tisku zadávejte počet stránek). Pokud byste chtěli předpřipravit více řádků, stačí napsat.

  Cena:40.00
 • Šablona - Měsíční hodinová výčetka

  Šablony v MS Office

  ukázka šablony

  Šablona vám spočítá přehled o odpracovaných hodinách pro jednotlivé zaměstnance v rámci jednoho měsíce. Zároveň vám ukaže dny dovolené, nemocenské, školení,.... Můžete zde doplnit třeba i cestovní náhrady či prémie.

  Cena:75.00
 • Šablona - Nabídkový list

  Šablony v MS Office

  ukázka šablony

  Šablona v MS Excelu pro vytvoření a vyplnění jednoduchého nabídkového listu. Stačí doplnit adresu, zboží, počty kusů a cenu, vybrat sazbu daně. Tím se dopočtou výsledné ceny i přehledy o DPH.

  Cena:40.00
 • Šablona - Peněžní deník

  Aktuálně » Některé novinky|Šablony v MS Office

  ukázka šablony

  Šablona, která je vytvořená v MS Excelu, vám může pomoci vést peněžní deník pro jednoduché účetníctví. Můžete zde zapisovat příjmy a výdaje jak na pokladně, tak i na účtě.
  Šablona je připravena asi na 600 položek v rámci daného roku (opatrně proto při tisku celého deníku na počet tištěných stránek).

  Cena:90.00
 • Šablona - Pokladní kniha

  Šablony v MS Office

  ukázka šablona

  Šablona je vytvořená v MS Excelu a má pomoci při přehledu aktuálního stavu hotovosti v pokladně. Stačí zadat jen informace o účetní položce a konečný stav se dopočítá. Zároveň se vytvoří automaticky i ohraničení. Řádky jsou předpřipraveny až na 1000 položek (proto při tisku zadávejte počet stránek). Pokud byste chtěli předpřipravit více řádků, stačí napsat.

  Cena:50.00
 • Šablona - Použití motorového ozidla při pracovní cestě

  Šablony v MS Office

  ukázka šablony

  Šablona je vytvořena v MS Wordu a slouží spíše jako formulář na snadné vyplnění. Nejsou v ní žádné výpočty, ale právě při povolování cesty může usnadnit práci díky snadnému vyplnění.

  Cena:20.00
 • Šablona - Pracovní kalendář

  Šablony v MS Office

  ukázka šablony

  Šablona (MS Excel) slouží pro menší organizace, kde se nevyužívá například Kalendář v Outlooku nebo podobné nástroje pro přehledné plánování o přehledu zaměstnanců mimo pracoviště (dovolená, služební cesta, školení, nemoc, lékař).

  Cena:90.00
 • Šablona - Přehled jízd

  Šablony v MS Office

  ukázka zápisu jízd

  Šablona (MS Excel) slouží k rychlému přehledu o jízdách. Stačí zadat den, zda je cesta služební nebo soukromá, účel cesty a konečný stav tachometru na konci cesty. Případně vždy zapsat nákup pohonných hmot.Přehledová tabulka je určená přibližně pro tisíc jízd.
  Na druhém listu je pak přehledná tabulka, ve které se ukazuje celkový počet ujetých km, zároveň se ukáže i to, kolik jich bylo najeto služebně a kolik soukromě. V tabulce se ukáže i nakoupené pohonné hmoty a za jakou částku.

  Cena:50.00
 • Šablona - Rozpočet pro oddělení

  Šablony v MS Office

  ukázka šablony

  Jedná se o přehledový rozpočet (MS Excel) po oddělení, který pak tvoří úvodní list, kde se vypočítá rozpočet celkový za celou organizaci.
  Šablona není uzamčená, takže ji můžete doupravit podle vlastních potřeb.

  Cena:30.00
 • Šablona - Rozpočet roční

  Šablony v MS Office

  ukázka šablony

  Jedná se o přehledový rozpočet po měsících (MS Excel), ve kterém pak můžete sledovat či porovnávat i po jednotlivých měsících jeho skutečné plnění.
  Šablona není uzamčená, takže ji můžete doupravit podle vlastních potřeb.

  Cena:40.00
 • Šablona - Stav účtu

  Šablony v MS Office

  ukázka šablony

  Šablona, která je vytvořená v MS Excelu, vám může pomoci v evidenci plateb a příjmů na účtě. Pokud výsledný stav by měl být nulový a menší, zobrazí se automaticky červeně, aby vás na případnou nevhodně plánovanou platbu hned upozornil. Při mírné modifikaci se dá také použít jako evidence pokladních vkladů a výběrů.

  Šablona je připravena až pro asi 1100 položek, proto opatrně při tisku.

  Cena:40.00
 • Šablona - Vyúčtování cesty soukr. vozidlem

  Šablony v MS Office

  ukázka šablony

  Šablona je vytvořená v MS Excelu a po zadání údajů z technického průkazu a doplnění sazeb za spotřebu nebo opotřebení vozidla, vypočítá celkovou náhradu při použití soukromého vozidla ke služební cestě.

  Cena:50.00
 • Šablona - Výpočet odpracovaných hodin a přesčasů

  Aktuálně|Šablony v MS Office

  ukázka Výpočtu odpracovaných hodin a přesčasů

  Šablona vám počítá počet odpracovaných hodin v rámci jednoho týdne. Zároveň vám ukazuje, kolik hodin je třeba v rámci daného týdne ještě odpracovat nebo i přesčasy.

  Cena:80.00
 • Šablona - Zahraniční pracovní cesta

  Šablony v MS Office

  ukázka šablony

  Jednoduchá šablona pro vyúčtování zahraniční pracovní cesty. Je vytvořená v programu MS Excel. Jsou v ní základní údaje na vyplnění a výpočet doby na pracovní cestě. Slouží k vyplnění a vytištění. Soubor pro různé modifikace šablony je uzamčený.

  Cena:50.00
 • Šablona - Zahraniční služební cesty - výpočet náhrady

  Aktuálně|Šablony v MS Office

  ukázka prvního listu v Excelu

  Šablona (MS Excel) slouží k snadnějšímu vytvoření a výpočtu cestovních náhrad za služební cesty v zahraničí. Šablona je vytvořena pro jednu hlavní cílovou zemi, podle které se náhrada i kapesné počítají.

  Cena:250.00
 • Šablona - Zápočtový list

  Šablony v MS Office

  ukázka šablony

  Jednoduchá šablona vytvořená v MS Excelu pro vydání potvrzení o proběhlém zaměstnání. Stačí doplnit základní údaje o pracovním poměru a o mzdě a poté vše vytisknout.
  Šablona není uzamčená, tak si ji můžete volně doupravovat.

  Cena:30.00
 • Šablona pro vyložení tarotových karet

  Aktuálně|Šablony v MS Office

  Náhled na výsledek

  Šablona (MS Excel) slouží k vyložení tarotových karet na základě jména a data narození. Bude se zobrazovat číslo duše, číslo osobnosti, osudu a životních lekcí.

  Šablona obsahuje makro, které po klepnutí na tlačítko Zobraz výsledek, ukáže v samostatném okně  jednotlivé karty z jejich popisem. Aby vše v pořádku fungovalo,je třeba mít povolená makra.

  Cena:80.00
 • Šablona pro vytvoření kondiciogramu

  Šablony v MS Office

  ukázka ze souboru

  Když jsem si jednou něco v Excelu zkoušela, napadlo mě zkusit udělat kondiciogram, jen tak, jestli bych to dokázala.

  Cena:80.00
 • Šablony pro zábavu

  Šablony v MS Office

  ukázka ze souboru

  Občas mi přišel do emailu nějaký testík pro zábavu a protože jsem líná to vyhodnocovat ručně, zkusila jsem udělat nějaká makra v MS Excelu, které by vše vypočítaly a napsaly přímo výsledek.
  Takže pokud se vám chce, můžete si také chvilku hrát se svým jménem a datem narození a stáhnout si hotovou šablonu. Je teřba mít na počítači nainstalovaný Excel a tam povolena makra, aby vše správně fungovalo. Na třech listech najdete tři různé testíky.

  Cena:0.00
 • Šablona - zpráva v MS Outlooku

  Šablony v MS Office

  Ukázka zprávy vytvořené na základě šablony

  Šablona pro vytvoření vždy upravené zprávy v programu MS Outlook. Nemusíte nastavovat žádné zarovnání, žádné mezery, jen přímo psát a dopis v emailu bude vypadat hezky.

  Cena:35.00
 • Šablona 2 - zpráva v MS Outlooku

  Šablony v MS Office

  Ukázka zprávy vytvořené na základě šablony

  Šablona pro vytvoření vždy upravené zprávy v programu MS Outlook. Nemusíte nastavovat žádné zarovnání, žádné mezery, jen přímo psát a dopis v emailu bude vypadat hezky.

  Cena:35.00
Zobrazit všechno | Stránky: