Šablony v MS Office

Proč používat šablony? Jejich používání ušetří mnoho času, především v případech, kdy je třeba vytvořit nejenom podobné texty, ale i tabulky či prezentace.

Proč? Do šablony se dají uložit pouze ty informace, které chcete opakovaně používat, a tím je práce se šablonou daleko rychlejší než zkopírování starého souboru a následné přepisování nebo odmazávání nepotřebných věcí.

Prostě někdy je užitečné nedělat vše od začátku, ale zkusit už hotové řešení, které některou práci zjednoduší. Připravuji zde postupně různé šablony v programech MS Office, ve kterých jsou předdefinované formáty, nastavený tisk nebo výpočty. Myslím, že vám mohou tyto šablony  některé činnosti zjednodušit.

A navíc, když máte jednou hezky připravenou šablonu pro určitou činnost, pak ji již používáte jen opakovaně automaticky a tím zrychlíte svou běžnou práci.

 

Pokud byste potřebovali vytvořit nějakou konkrétní šablonu, stačí napsat na email a domluvit se. Nově jsem začala vytvářet také šablony pro program MS Outlook. Pak můžete mít například v každé zprávě, kterou posíláte hned umístěné logo, nastavené písmo (dle přání nebo třeba grafického manuálu firmy) či řádkování nebo zarovnání.

Udělám šablony i v angličtině či němčině, podle dodaného obsahu i s nastavením kontroly daného jazyka.

 

Poznámka na základě poslední zkušenosti:

Šablony v prezentacích PowerPointu? Správná šablona vytvořená v programu PowerPoint by měla být typu .potx (výjimečně potm, pokud opravdu má obsahovat makra). Měla by být navíc vytvořená na základě zobrazení Předloha.
Pokud vám bude někdo dávat šablonu vytvořenou jinak a tvrdit, že udělal pro vás šablonu pro prezentace PowerPointu, pak nemá pravdu a tomuto programu správně nerozumí, nezná jeho možnosti. A práce s touto šablonou vám může dělat problémy.

 

Řadit podle||
 • 01-Šablona - Cestovní příkaz

  Šablony v MS Office

  ukázka šablony

  Šablona (MS Excel) slouží k snadnějšímu vytvoření a výpočtu cestovních náhrad za služební cesty. Šablonu jsem nechala odemčenou, aby se dala modifikovat a také měnit hodnoty náhrad dané vyhláškou. Po doplnění těchto hodnot, šablona umí dopočítat celkovou náhradu. Můžete doplnit i počty jídel a na základě toho, pak šablona výpočet celkové náhrady též upraví.

  Cena:80.00
 • 02-Šablona - Cestovní příkaz jednoduchý

  Šablony v MS Office

  ukázka šablony

  Jednoduchý cestovní příkaz bez výpočtů vytvořený v MS Excelu. Je na dvou listech určený k snadnému vyplnění a vytištění. Soubor je uzamčený, ale na vyplňování i vytištění ho lze využívat zdarma.

  Cena:20.00
 • 03-Šablona - Dodací list

  Šablony v MS Office

  ukázka dodacího listu

  Šablona v MS Excelu pro vytvoření a vyplnění jednoduchého dodacího listu. Stačí doplnit adresy, zboží, počty kusů a cenu, vybrat sazbu daně. Tím se dopočtou výsledné ceny i přehledy o DPH.

  Cena:40.00
 • 04-Šablona - Evidence plateb, prodlení a penále

  Aktuálně|Šablony v MS Office

  ukázka šablony

  Celý název šablony je evidence plateb, prodlení a výpočet penále za opožděné platby. Tato čablona vytvořená v Excelu má sloužit pro snadnější přehled a práci s platbami, může je jednak hlídat vaše paltby nebo může upozorňovat na platby od zákazníků.

  Cena:90.00
 • 05-Šablona - Faktura s výpočty DPH

  Aktuálně|Šablony v MS Office

  ukázka šablony

  Šablona (MS Excel) slouží k snadnějšímu vytvoření faktury a vypočítání konečných cen (i s DPH).

  Šablona obsahuje i makro, které na závěr vypočítá souhrn jednotlivých DPH za objednané zboží. Proto, aby tlačítko Přepočítej (netiskne se) fungovalo,je třeba mít povolená makra.

  Tento soubor (šablona) je určen na využití při vaší práci, ne na šíření dál, proto je uzamčená pro modifikaci.

  Cena:95.00
 • 06-Šablona - Faktura s výpočty pro neplátce DPH

  Aktuálně » Některé novinky|Šablony v MS Office

  ukázka faktury

  Šablona (MS Excel) slouží k snadnějšímu vytvoření faktury a vypočítání konečných cen (je určena pro neplátce DPH).

  Tento soubor (šablona) je určen na využití při vaší práci, ne na šíření dál, proto je uzamčená pro modifikaci.

  Cena:70.00
 • 07-Šablona - Jídelní lístek

  Šablony v MS Office

  ukázka jídelního lístku

  Šablona je vytvořená ve Wordu pomocí skryté tabulky (drží tvar výsledného textu) a formulářových prvků. které zjednodušují vyplňování jednotlivých položek.

  Šablona není uzamčená a dá se různě modifikovat.

  Cena:0.00
 • 08-Šablona - Kniha jízd

  Šablony v MS Office

  ukázka šablony

  Šablona (MS Excel) slouží k rychlému přehledu o jízdách. Stačí zadat den, zda je cesta služební nebo soukromá, účel cesty a konečný stav tachometru na konci cesty. Případně vždy zapsat nákup pohonných hmot.Přehledová tabulka je připravena po řádek 400.

  Cena:50.00
 • 09-Šablona - Kniha pohledávek

  Šablony v MS Office

  ukázka šablona

  Šablona je vytvořená v MS Excelu a po zadání nebo opravě procenta penále vám vypočítá penále za prodlení a červeně bude upozorňovat na ještě nezaplacené pohledávky. Počet zápisů pohledávek je až po řádek 300 (proto při tisku zadávejte počet stránek). Pokud byste chtěli předpřipravit více řádků, stačí napsat.
  Na první phled vypadají řádky prázdné, ale pokud do řádku napíšete první položku (to znamená datum zápisu), začne se zobrazovat ohraničení a po zápisu data splatnosti se automaticky celé ohraničení dokončí.

  Cena:40.00
 • 10-Šablona - Kniha zásob

  Šablony v MS Office

  ukázka šablony

  Šablona je vytvořená v MS Excelu a má pomoci při přehledu aktuálního stavu zásob. Zapisujete si přijaté a vydané zboží, šablona pak počítý zůstatek. Řádky jsou předpřipraveny až na 1000 položek (proto při tisku zadávejte počet stránek). Pokud byste chtěli předpřipravit více řádků, stačí napsat.

  Cena:40.00
 • 11-Šablona - Kniha závazků

  Šablony v MS Office

  ukázka šablony

  Šablona je vytvořená v MS Excelu a má pomoci při přehledu aktuálního stavu závazků.Můžete si zadat počet dnů na upozornění před termínem splatnosti. Potom u závazků, které jsou v tomto období se zobrazí slovo Pozor červeně.
  Řádky jsou předpřipraveny až na 1000 položek (proto při tisku zadávejte počet stránek). Pokud byste chtěli předpřipravit více řádků, stačí napsat.

  Cena:40.00
 • 12-Šablona - Měsíční hodinová výčetka

  Šablony v MS Office

  ukázka šablony

  Šablona vám spočítá přehled o odpracovaných hodinách pro jednotlivé zaměstnance v rámci jednoho měsíce. Zároveň vám ukaže dny dovolené, nemocenské, školení,.... Můžete zde doplnit třeba i cestovní náhrady či prémie.

  Cena:75.00
 • 13-Šablona - Nabídkový list

  Šablony v MS Office

  ukázka šablony

  Šablona v MS Excelu pro vytvoření a vyplnění jednoduchého nabídkového listu. Stačí doplnit adresu, zboží, počty kusů a cenu, vybrat sazbu daně. Tím se dopočtou výsledné ceny i přehledy o DPH.

  Cena:40.00
 • 14-Šablona - Peněžní deník

  Aktuálně » Některé novinky|Šablony v MS Office

  ukázka šablony

  Šablona, která je vytvořená v MS Excelu, vám může pomoci vést peněžní deník pro jednoduché účetníctví. Můžete zde zapisovat příjmy a výdaje jak na pokladně, tak i na účtě.
  Šablona je připravena asi na 600 položek v rámci daného roku (opatrně proto při tisku celého deníku na počet tištěných stránek).

  Cena:110.00
 • 15_Šablona - Pokladní kniha

  Šablony v MS Office

  ukázka šablona

  Šablona je vytvořená v MS Excelu a má pomoci při přehledu aktuálního stavu hotovosti v pokladně. Stačí zadat jen informace o účetní položce a konečný stav se dopočítá. Zároveň se vytvoří automaticky i ohraničení. Řádky jsou předpřipraveny až na 1000 položek (proto při tisku zadávejte počet stránek). Pokud byste chtěli předpřipravit více řádků, stačí napsat.

  Cena:50.00