MS Excel - Užitečné věci pro Office, šablony, Excel, Word, prezentace
Hledání
Oblíbené
Novinky
Návštěvy
Dnes: 1
Celkem: 6911

MS Excel

Proč používat Excel?  Je to úžasný program, ve kterém můžete snadno vytvářet nejenom tabulky, ale udělat i různé výpočty, souhrny či grafy, které vám zpřehlední data. Excel je tabulkový editor, pomocí kterého lze v jednom souboru zpracovávat a kombinovat text, čísla i grafiku.

 • Jak určit pořadí

  Někdy se stane, že je velké množství prvků měření, výsledků ze závodů či soutěží a bylo by třeba tyto prvky ne seřadit podle velikosti, ale přiřadit jim podle jejich velikosti pořadové číslo. K tomuto se dá použít funkce Rank.

 • Rychlé počítání s časem

  V rámci tabulek Excelu lze počítat i s časem. Jestliže se pracuje s časy v rámci jednoho dne, jsou výpočty většinou jednoduché. Složitější výpočty však mohou být, když sledujete určitou činnost, která začne jeden den a pokračuje do dne následujícího. Ale nejprve, jak je to s formátem času.

 • Absolutní a relativní odkazy

  Představit si práci v MS Excelu bez možnosti vytvářet vlastní vzorce s odkazy na různé buňky by asi nebylo možné, protože takto se snadno a rychle vypočítávají nejenom různé součty či průměry, ale i procenta (slevy, daně, úroky,…). A především zde je užitečné, když lze počítat s procenty nebo jinými koeficienty, které se mají vztahovat na celou tabulku. ....

 • Jak na průběžné sčítání buněk

  Občas je potřeba, například během nějakého období či celého roku data sčítat průběžně. To znamená, aby například vedle daného měsíce byl součet od začátku sledovaného období až po daný okamžik, ...

 • Odkazy do jiných listů a sešitů

  V tabulkách se běžně při výpočtech používají odkazy na různé buňky. Adresou buňky se lze odkázat na určitou buňku, na skupinu buněk nebo na buňku v jiném listu či sešitu.

  Pak již MS Excel do výpočtů zařadí správně právě obsah (aktuální hodnoty) v těchto buňkách.

 • Práce s listy

  Sobory neboli sešity v MS Excelu se skládají s listů, které se využívají při práci s tabulkami, grafy či pro vytváření přehledů. V rámci sešitů se lze přepínat mezi jednotlivými listy jednoduše dole, klepnutím na záložku s názvem listu.
  V průběhu práce s daty se však mohou také nové listy vkládat nebo již nepotřebné odstraňovat. Listy lze také přejmenovávat, přesouvat nebo kopírovat.

 • Tipy pro podmíněné formátování

  Pokud často pracujete s mnoha údaji, pak při jejich vyhodnocování zjistíte, že je užitečné si vhodně nastavovat podmíněné formátování, které určité hodnoty vyznačí barevně. Tím snadno najdete potřebné hodnoty mezi údaji ostatními.

  Přitom podmíněné formátování můžete nastavit na jednu buňku nebo na celou oblast buněk. Zároveň se zde lze odkazovat na dané buňky nebo i buňky jiné. Navíc je zde možnost nastavit neomezený počet různých podmínek.

Řadit podle