Něco o šablonách

Informace » Něco o šablonách

Někdy může být prostě užitečné nedělat vše od začátku, ale zkusit už hotvé řešení, které některou práci usnadní. A navíc, když máte jednou hezky připravenou šablonu pro určitou činnost, pak ji již používáte jen opakovaně automaticky a tím zrychlíte svou běžnou práci.

 

Z toho důvodu jsem postupně začala dělat šablony v programech MS Office, ve kterých jsou předdefinované formáty, různé úpravy nebo výpočty. Také bývá nastaven vzhled stránky pro tisk nebo třeba číslování stránek.

 

Tyto šablony vám mohou některé činnosti zjednodušit. Například můžete jednoduše vypočítat cestovní náhrady za služební cestu, nebo vytvořit fakturu, či vést knihu jízd.

 

Některé šablony obsahují makra, které zjednoduší celou práci, například výpočet souhrnu jednotlivých DPH za objednané zboží. U těchto souborů je třeba makra povolit jako bezpečná.

 

Byla bych ráda, když po zakoupení (částka není velká) šablony dále nešířili a používali pro svou potřebu. A lidem, kterýmse daná šablona bude líbit, raději doporučili její koupi.