04-Šablona - Evidence plateb, prodlení a penále

Aktuálně|Šablony v MS Office

ukázka šablony
ukázka šablony
Cena:90.00

Celý název šablony je evidence plateb, prodlení a výpočet penále za opožděné platby. Tato čablona vytvořená v Excelu má sloužit pro snadnější přehled a práci s platbami, může je jednak hlídat vaše paltby nebo může upozorňovat na platby od zákazníků.

V šabloně si upravte procento penále za den (zde je použita obecně používaná hodnota). Jinak jako vždy první doplňte pořadové číslo a poté se vám zobrazí jednotlivé položky pro další vyplnění a dopočet. Barevně se vždy označují opožděné platby, také platby již zaplacené, ale později, kde už se k platbě přičetlo penále ze zpoždění.

 

Tato tabulka je připravena asu na 500 položek, proto při tisku si v náhledu hlídejte, kolik stran na tiskárnu posíláte.


Tento soubor (šablona) je určen na využití při vaší práci, ne na šíření dál, proto je uzamčená pro modifikaci.