03-Šablona - Dodací list

Šablony v MS Office

ukázka dodacího listu
ukázka dodacího listu
Cena:40.00

Šablona v MS Excelu pro vytvoření a vyplnění jednoduchého dodacího listu. Stačí doplnit adresy, zboží, počty kusů a cenu, vybrat sazbu daně. Tím se dopočtou výsledné ceny i přehledy o DPH.